Strona: Klauzula informacyjna / Wybory 2024-2028 - Politechnika Rzeszowska

Klauzula informacyjna

2024-01-12
, red. Eugeniusz Moczuk

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas wyborów do organów Uczelni.

 1. Administrator danych osobowych: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 17 865 1775 lub przez e-mail: iod@prz.edu.pl

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia wyborów do organów Uczelni, w tym w szczególności do weryfikacji czynnego oraz biernego prawa wyborczego oraz umożliwienia udziału w tych wyborach.

 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z :

 • art. 24 – 29 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

 • § 39-48 Statutu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkiem prawnym i wynika z zapisów ustawy i Statutu wymienionych w ust. 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia wszelkich czynności wyborczych.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzania wyborów, a następnie będą archiwizowane wieczyście według obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 3. Przysługujące prawa:

 • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • prawo do przenoszenia danych

o ile pozwalają na to przepisy obowiązującego prawa.

 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 2. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji ani profilowania.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję