Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
12-02-2016

Zgłaszanie kandydatów na Rektora Politechniki Rzeszowskiej na kadencję 2016-2020

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniach 15-24.02.2016 r., w dni robocze, w godzinach 10:00-13:00 można zgłaszać kandydatów na funkcję Rektora Politechniki Rzeszowskiej na kadencję 2016-2020. Kartki z nazwiskami kandydatów należy składać do urny znajdującej się w Sekretariacie Rektora (budynek V p. 407).

Zgodnie ze Statutem PRz z dnia 25.06.2015 r. kandydatem na Rektora może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, który do dnia objęcia funkcji nie ukończy 67. roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – 70. roku życia. Ponadto od kandydata wymaga się: posiadania nieposzlakowanej opinii, przestrzegania zasad etyki w nauce i pracy akademickiej.

Prawo zgłaszania kandydatów mają pracownicy Uczelni (nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) oraz studenci i doktoranci Uczelni. Zgłaszający kandydatów pracownicy Uczelni są zobowiązani do okazania dokumentu (ze zdjęciem) stwierdzającego tożsamość, studenci i doktoranci − ważnej legitymacji studenckiej.

Uczelniana Komisja Wyborcza Politechniki Rzeszowskiej

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax: +48 17 854 12 60